Markaya İtiraz

markatesciliTürk Patent Enstitüsüne her ay 3000 kadar marka tescil başvurusu gelmektedir. Resmi Bültede bunlar yayınlanarak itirazlara açılmaktadır. Yayın tarihinden 3 ay içinde 3. Şahıslara itiraz etme hakkı tanınmaktadır. İtirazlar yargı aşamasına gelinmeden önlemlerin alınmasında etkili bir yöntemdir.

Resmi Marka Bültenini inceleyen marka sahipleri veya vekilleri markalarına benzer veya aynı bir başvuru gördüklerinde, bu tespit edilir daha sonra vekilleri tarafında itiraz dilekçesi veya formu hazırlanır. İtiraz dilekçesi şekil ve içerik olarak istenilen şartlarda hazırlanır. Bu da uzman vekiller aracılığıyla yapılır. Yapılan itirazı destekleyen bilgiler, kanıtlar derlenir toplanır. Bu kanıtlar gizli kalan kanıtlar olarak 3. Şahısların bilgilenmesi yasaktır. İtiraz dilekçesi Enstitünün belirlediği harç karşılığında Enstitüye verilir. Ayrıca vekillik ücreti de ödenir.

İtiraz üzerine Enstitü gerekli incelemeyi araştırmayı yaparak söz konusu başvuru için red veya kısmi red kararı verebilir. Kararlar iki taraf da bildirilir. Sonrasında 2 ay içinde itiraz sahibi tekrar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itirazını yineleyebilir. Bu Kurulun incelemesi sonucunda verdiği karar kesindir. İtiraz sahibi firma veya kişi bu kararı ancak Fikri ve Sinai Mülkiyet hakları Mahkemesi ne başvurarak kararın iptalini isteyebilir.

İtiraz alan başvuru sahibi firmalar veya kişiler ya da vekilleri, red veya kısmi red kararlarında, red kararına neden olan unsurlar değerlendirip redde neden olan hukuki veya genel unsurları düzeltmek için gereken belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsüne itiraz ederler. Bu itiraz sonucu sunulan belgeler ve bilgiler yeterli olmazsa vekil firma bunu müşterisine raporlar ve yeni düzenlemeler yapılabilmesi için çalışmalara başlar.

Marka tescili yapıldıktan sonra eğer takibi yapılmazsa taklitçileri çıkabilmektedir. Marka tecavüze uğrayabilir. Markanın tüm haklarına saldırı olabilmektedir. Bu durumda marka sahiplerinin yapması gerekenleri bilmesi gerekir. Veya uzmanlarla birlikte çalışabilirler. Marka sahipleri bu gibi durumlarda mahkemeye başvuru yaparak çeşitli taleplerde bulunabilirler.

Marka hakkına tecavüz tespit edilmişse bu tecavüzün durdurulması ve maddi manevi zararın karşılanması için marka sahibi firmalar mahkemeye gitmeye hakları vardır. Marka hakkına tecavüzden dolayı bu markanın kullanıldığı ürünlere ve bu ürünleri üretmeye yarayan araçlara mahkeme kararı ile marka sahipleri el koydurabilirler. Ayrıca marka sahibi firmalar veya kişiler el konulan taklit ürünlerle ilgili olarak kendine mülkiyet hakkı verilmesini mahkemeden talep edebilirler. Böyle bir talep karşılığında mülkiyet hakkı verilen ürünlerin değeri tazminattan düşülerek dengelenir. Ayrıca marka hakkına tecavüzü önlemek amacıyla el konulan taklit ürünlerin üzerindeki isim veya logoların silinmesi talep edilebilir veya taklit ürünlerin imhası istenebilir. Ayrıca mahkeme kararının kamuoyuna duyurulması istenir ve uygulanır. Markaya tecavüz için açılan davaların ücretlerini de markaya tecavüz eden yani hakkında dava açılmış taraf ödemekle yükümlüdür.

 • seda kara :

  Tescili yapılan bir marka başkaları tarafından kullanılabilir mi? Cezası varsa nedir şikayet etmek için ne yapmam gerekiyor.

  09 Ağustos 2010, 17:44
 • Kemal :

  Markam için itirazda bulunulmuş bunun nedeni nedir? Ben bu markayı artık aldım sorun çıkmaması gerekmiyomu?

  30 Ağustos 2010, 13:15
 • eyup :

  Ben markamı tescil ettirdim ancak patent şirketimle bazı sorunlarım var markamı kaybeder miyim?

  15 Eylül 2010, 09:29
 • alican :

  istediğimiz her markaya itiraz edebilir miyiz?

  05 Kasım 2010, 16:15
 • eva :

  Ben başka bir markanın benzeri bir marka buldum bunu tescil ettirsem daha sonra itiraz edilebilirmi

  11 Kasım 2010, 10:56
 • seda demir :

  ?

  16 Aralık 2010, 18:15
 • erdi yılmaz :

  istediğim her markaya itiraz edebilir miyim?

  29 Ocak 2011, 11:17
 • Ayten Gül :

  Marka itiraz süresi var mı?

  20 Nisan 2011, 13:46
 • Ayten Gül :

  Yoksa 10 sene sonrada marka itiraz edilebiliyor mu?

  22 Nisan 2011, 11:46
 • Ayşegül Dağcı :

  Farkettiğin zaman itiraz edebiliyorsun sanırım…

  25 Nisan 2011, 11:30
 • markalar.com :

  itiraz ediyorum?

  12 Mayıs 2011, 16:42
 • aytunc simsekyilmaz :

  tpe nin sitesinde markama bakıyorum 3 aylık itiraz sürem dolmuş ancak markama itirazın olup olmadıgını göremiyorum itiraz varsa ne kadar sürede tpe nin sitesinde sorgulamada görünür bilgi verirseniz sevinirim

  01 Eylül 2012, 04:17

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*