Tescil Süresi Nedir

tescilsuresiTescil edilen markalar 10 yıl süre ile koruma altına alınmış olur. Fakat bu markalar 10 yıllık süre zarfında 5 yıl süre ile haklı bir neden olmadan aralıksız kullanılmadığı takdirde iptali söz konusu olabilir. Bu durum iki şekilde olabilmektedir.

Marka tescili yapıldığı günden itibaren hiç kullanılmamış olabilir veya bir süre kullanıldıktan sonra 5 yıl süresince kullanılmamış olabilir.  Bu durumlarda mahkemeye marka tescili için başvuru yapılabilmektedir. Bu durumda mahkeme markanın tescilinin iptaline karar verebilir.  Bir markanın kullanılması demek markanın içeriğine, tanımına, sınıfına uygun olarak işlerlik göstermesi demektir.

Bir markanın kullanımı ürün ve mallar için üzerilerindeki, paketlerindeki isim ve logolarda, hizmetler için ise ticari belgelerde olmalıdır. Yanı sıra ürün ve hizmetlerin reklamlarında, tanıtımlarında, ilanlarında da marka kullanımı söz konusudur.
Bir markanın kullanılamamasının haklı bir nedeni varsa o zaman sahibi hak kaybına uğramaz. Bu haklı neden ortadan kalkana kadar bu süreç devam eder ve hukuki işlem yapılmaz. Haklı nedenin ortadan kalkmasıyla 5 yıllık marka kullanılmaması için uygulanan işlemlerin süreci başlamış olur.
Bir markanın tescil edilme işleminin ardından o markanın izleme, takip süreci başlar. Bu süreç şirketlerin ve ürünlerin geleceği açısından ve şirketlerin itibarı açısından önemli bir süreçtir. Şirketler bu işleri sürdüren firmalarla anlaşma yaparak bu işi onlara bırakabildikleri gibi kendiler de takip edebilirler. Her ay Türk Patent Enstitüsünün yayınladığı marka başvurularının yer aldığı Resmi Marka Bülteni takip edilerek başvuran markaların şirketlerin kendi tescilli markalarıyla benzerlik gösterip göstermediği takip edilmelidir. Eğer böle bir duruma rastlanırsa hemen itiraz edilmelidir.

Daha sonra bu markalar tescil edildikten sonra artık itiraz etme hakkı kalmaz. Ancak mahkemelere gidilerek marka sahipleri haklarını orada aramaya çalışabilirler. Bu da çok uzun bir süreçtir.  Bu süre zarfında taklitçi marka zaten firmaların markasını kullanıyor olacaktır.
Tüm bu anlatılanlar temel alınarak firmalar markalarını tescil ettirdikten sonrada işleri bitmez. Marka takibinin yapılması, taklitçiler tespit edilirse gereken işlemlerin zaman geçirmeden yapılması gibi konularda hassas davranılması gerekmektedir.