Markayı Seçerken

markasecmeMarka Tescil etme zorunluluğu firmalara bırakılmıştır. Firmalar kendi güvenlikleri için tescil işlemlerini yaptırır. Tescil, firmanın haklarını ortaya koyan, ihlalleri önleyen bir uygulamadır. Bu nedenle ihracat yapılan tüm ülkelerde de dahil olmak üzere marka tescili yaptırmak faydalı olacaktır.

Marka tescili yapıldıktan sonra kullanılmaması durumunda 5 yıllık bir süreç vardır. 5 yıl içinde bir neden belirtilmeden kesintisiz olarak kullanılmayan markalar mahkeme tarafından markanın iptali gerçekleştirilir. Bu nedenle marka tescili ve kullanımı önemlidir. Dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Günümüzde pek çok şirketin web siteleri vardır. Yaygın olarak internet kullanılmakta ve satış yapılabilmektedir. Şirketler kendi adlarına .com.tr li web adresleri alabilmek için markalarını tescil ettirmiş olmak zorundadırlar. İnternette yer alan şirketler için de ürünlerini korumaları açısından tescil önemlidir. Ürünlerin veya hizmetlerin isimlerinin, logolarının ve alt ürünlerinin de tescil ettirilmiş olması gerekmektedir. Böylece güvenlik sağlanmış olur.

Firmalar marka seçimlerinde titiz ve seçici davranırlar. Porjelendirerek üzerinde çalışırlar. Farklı fikirleri değerlendirirler. Marka ve logo seçimlerinde marka tescili işlemi de göz önünde bulundurulmalıdır. Yani isimler seçilirken başka markalara benzerlik göstermemesi gerekmektedir. Bunlar iyi değerlendirilmelidir. Markaya karar verildikten ve çalışmalar yapıldıktan sonra tescil işlemleri sırasında reddedilmesi maddi manevi zarara yol açmaktadır.

Seçilen markanın diğer markalardan ayırt edici bir niteliği olması gerekir. İsim veya logo olarak farklılık içermelidir. Piyasadaki diğer markalara benzememelidir. Söyleniş olarak, çizim olarak, isim ve ifade olarak farklı olmalıdır. Logolarda ona göre tasarlanmalıdır. Kendine has dizaynı olan ve yaratıcı olmalıdır. Böyle markalar ve logolar tescil başvurusunda reddedilmez onay alabilirler.

Özellikle aynı türdeki ürün veya hizmetlerle ilgili tescilli veya tescil başvurusunda bulunulmuş markalara benzerlik gösteren markalar marka olarak tescil edilemez. Mutlaka markalar arasında farklılıklar dikkat çekecek kadar ayırt edici olmalıdır.