Marka Tescili

markatesciliBir ürünü, bir hizmeti benzerlerinden veya diğer ürünlerden ayırt etmek için kullanılan isimler, amblemler, desenler, sayılar, sözcükler, harflerdir. Baskı yöntemi ile çoğaltılıp dağıtılabilmektedir.
Bir şirketin veya firmanın ürünlerine verdiği isimler olarak tanımlanabilir. Bu firmanın kendi adı olabildiği gibi ürünleri için kullanıldığı isimler de olabilmektedir.  Marka, bir ürünü, bir hizmeti benzerlerinden veya diğer ürünlerden ayırt etmek için kullanılan isimler, amblemler, desenler, sayılar, sözcükler, harflerdir. Baskı yöntemi ile çoğaltılıp dağıtılabilmektedir.

Bir ürünün pazarda olduğu sürece devam eden sınai mülkiyet hakkıdır. Markalar, isim olabildiği gibi şekil, desen olabilmektedir. Firmaların isimleri dışındaki amblemleri de olabilmektedir. İsim ve amblem birlikte marka tescili yapılmaktadır.
Farklı marka çeşitleri vardır. Üretilen ticari bir mala verilen markalara Ticari Markalar, bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılan markalara Hizmet Markaları, pek çok işletme tarafından işletmelerin ortak özelliklerini, kalitesini ve üretim koşullarını garanti almak için Garanti Markaları ismi verilir. Yanısıra üretim, ticaret, hizmet alanlarından oluşan grupların kullandığı markalara da Ortak Markalar denmektedir.
Marka seçilirken pek çok konuya dikkat edilmesi gerekir. Firmanın üretim alanı, veya ürünlerin özellikleri, pazardaki konumları ve tek olabilme nitelikleri gibi unsurlara dikkat edilerek isim ve amblemleri belirlemekte yarar vardır. Benzer ürünler veya pazardaki benzer firmalarla benzerlik göstermemesi faydalıdır. Ayrıca akılda kalıcılık veya dikkat çekicilik de ön planda tutulmalıdır.
Bir marka yaratıldıktan sonraki aşaması marka tescili aşaması olmalıdır. Böylece oluşturulan marka hukuki olarak koruma altına alınmış olur. Marka ekonomik bir değer olduğu gibi yaşlanmayan, ölmeyen kendi başına bir unsurdur. Marka ürün veya firmaların reklamlarında kullanılan en önemli unsurdur. Marka kaliteyi işaret eden, diğer ürün ve firmalardan kendini ayıran bir nitelikte olmalıdır ki pazarda sıyrılabilsin.
Marka kısaca bir firmanın ürünlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan ve var olmasını sağlayan isim, sözcük, harflerden oluşan ve amblemlerle birlikte de kullanılabilen unsurlardır.
Marka benzer ürünler veya hizmetler için diğerlerinden ayırt edici ve akılda kalıcı işaretler veya isimlerdir. Marka bir yaratım süreci sonucunda ortaya konan ve emek harcanan bir unsurdur. Marka oluşturulurken pazarlama, organizasyon, satış, dağıtım ve tanıtım gibi süreçler yaşanır. Marka aynı zamanda kaliteyi de temsil etmektedir. Marka sadece isim değildir, şirketin, ürünün kalitesi, konumu, yeri de işin içine girmektedir. Marka insanlar üzerinde kalitesi ile etki bırakmalı ve piyasada yerini oturtmalıdır.

Sadece ismen değil, mal ve ürün kalitesi olarak pazarda yer edinmelidir. Marka tüm bu nedenlerden dolayı önemli bir olgudur. Bu kadar çalışmalar sonucunda elde edilen markalar tescillenerek koruma altına alınmalıdır.